BCRPData
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Gerencia Central de Estudios Económicos

Desde:

Hasta:

Naves Matriculadas (número)

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/CD12208DA/html
Fecha Marina mercante nacional, 1918-1931 - Naves Matriculadas (número)
1918 101
1919 125
1920 160
1921 180
1922 184
1923 180
1924 181